Beste deelnemer,

Je hebt je een tijdje geleden aangemeld bij de Stichting app stores claims. Samen met jou willen we opkomen voor de belangen van miljoenen Nederlanders die jarenlang teveel hebben betaald voor apps die ze kochten via de Apple App Store en de Google Play Store (nu Google Play).

We zijn actief bezig om via de rechter Google en Apple ertoe te bewegen jouw te veel betaalde geld terug te betalen. We zijn er nog niet, maar we hebben een aantal mooie successen behaald.

Hierbij een samenvatting van de recente ontwikkelingen in de zaak tegen Apple.


BEVOEGDE RECHTER
Op 20 december 2023 heeft de rechtbank Amsterdam een tweede tussentijdse uitspraak gedaan in de rechtszaak tegen Apple. Eerder had de rechtbank al vastgesteld dat de Nederlandse rechter bevoegd is om een oordeel te geven over de claim, omdat de schade voor gebruikers in Nederland is geleden. Maar het was nog niet duidelijk welke rechter in Nederland bevoegd is om te beslissen of Apple misbruik maakt van zijn machtspositie voor verkopen via de App Store (met een Nederlandse storefront).


VRAGEN AAN HET HOF VAN JUSTITIE
De rechtbank Amsterdam vindt zichzelf bevoegd voor gebruikers in het arrondissement Amsterdam, maar twijfelt of ze ook bevoegd is voor gebruikers in de rest van Nederland. Omdat het antwoord op deze vraag afhangt van de uitleg van Europees recht, heeft de rechtbank besloten om zogenaamde prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. De rechtbank heeft een aantal vragen geformuleerd, die zullen worden voorgelegd aan het Hof.


WHAT’S NEXT
Het Hof moet nu eerst antwoord geven op de gestelde vragen, voordat de rechtszaak in Nederland verder kan gaan. Wij krijgen de gelegenheid om ons standpunt over de beantwoording van de vragen aan het Hof kenbaar te maken en ook Apple krijgt deze kans.

Als je zin hebt om de volledige uitspraak van de rechter te lezen, dan vind je die www.rechtspraak.nl

Meer informatie over de zaken tegen Apple en Google vind je op onze https://appstoresclaims.nl/

Stichting App Store Claims