Over ons

Stichting app stores claims is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die opkomt voor de belangen van alle Apple App Store en Google Play Store gebruikers. Wij nemen het op tegen Apple en Google en wijzen ze op hun verantwoordelijkheid om zich aan de regels te houden. Big Tech heeft in onze samenleving een steeds grotere economische machtspositie en op dit moment maken Apple en Google daar misbruik van. Wij willen duidelijk maken dat dit niet zomaar kan en dat er consequenties zijn als Big Tech misbruik maakt van haar machtspositie.

Onze missie

Apple en Google maken misbruik van hun economische machtspositie en hebben daarmee het mededingingsrecht geschonden door concurrentie in de appstores en digitale betaalsystemen uit te sluiten en excessieve commissies tot wel 30% te rekenen voor digitale aankopen die via hun appstores zijn gedaan. Appstore gebruikers hebben als gevolg van dit gedrag te veel betaald in de appstores en dus schade geleden. Deze schade gaan wij voor alle gebruikers van de Apple App Store en de Google Play Store verhalen door middel van een collectieve actie tegen Apple en een collectieve actie tegen Google. Wij willen ervoor zorgen dat Apple en Google het spel eerlijk speelt – BIG TECH FAIR PLAY.

De claimcode

Stichting app stores claims voldoet aan de eisen van artikel 3:305a BW, daarnaast voldoet de stichting ook aan alle eisen die worden gesteld in de claimcode 2019.

De claimcode is een governancecode voor stichtingen en verenigingen die als doel hebben collectieve belangen te behartigen. De code beoogt degenen die zich hierbij willen aansluiten garanties te bieden dat het bestuur steeds de belangen van de collectief benadeelden centraal stelt.

Klik hier voor ons verantwoordingsdocument.

Raad van bestuur

Akexander Klöpping
Akexander KlöppingVoorziter
Jan-Koen Sluijs
Jan-Koen SluijsSecretaris
Martijn Kammeijer
Martijn KammeijerPenningmeester

Raad van toezicht

Roel Paris
Roel ParisVoorziter
Arco Krijgsman
Arco Krijgsman
Frans van Steenis
Frans van Steenis