Veelgestelde vragen2023-05-08T20:48:26+00:00

Veelgestelde vragen

Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen. Neem dan gerust contact met ons op.

Over ons

Wie zijn jullie?2024-03-08T09:45:32+00:00

De Stichting app stores claims (de “Stichting ASC”) is een stichting zonder winstoogmerk die voor jouw belangen als gebruiker van één of meer appstores opkomt. Wij nemen het op tegen Big Tech en wijzen ze op hun verantwoordelijkheid om zich te houden aan het mededingingsrecht. Big Tech heeft in onze samenleving een steeds grotere machtspositie en op dit moment maken Apple en Google daar misbruik van. Wij willen duidelijk maken dat dit niet zomaar kan en dat er consequenties zijn als Big Tech misbruik maakt van haar machtspositie.

De statuten met daarin het volledige statutaire doel van de Stichting ASC kan je hier vinden.

Wat gaan jullie doen?2023-03-23T07:54:31+00:00

Wij gaan zowel Apple als Google aansprakelijk stellen namens alle gebruikers die geld hebben uitgegeven in de Apple App Store en/of de Google Play Store.

Apple en Google hebben misbruik gemaakt van hun economische machtspositie en daarmee het mededingingsrecht geschonden door concurrentie op de relevante markten uit te sluiten en excessieve commissies tot wel 30% te rekenen voor digitale aankopen die via hun appstores zijn gedaan. Appstore gebruikers hebben als gevolg van dit gedrag te veel betaald in de appstores en dus schade geleden. Deze schade gaan wij voor alle gebruikers van de Apple App Store en de Google Play Store verhalen door middel van een collectieve actie tegen Apple en een collectieve actie tegen Google.

Heb ik recht op schadevergoeding? En hoeveel is dat?2023-03-23T07:55:09+00:00

Gebruikers van iOS apparaten en Android apparaten hebben schade geleden als gevolg van het misbruik van machtspositie door Apple en Google. Zij hebben jaren veel te veel commissie betaald voor apps en in-app-aankopen in de Apple App Store en de Google Play Store. De hoogte van de schadevergoeding die de Stichting ASC claimt zal onder andere worden gebaseerd op jouw aankopen en in-app-aankopen.

Apple App Store

Om te controleren of jij relevante aankopen hebt gedaan in de (Nederlandse) Apple App Store log je in op je App Store-account (ook bekend als je Apple ID) en kijk je bij “Aankoopgeschiedenis”. In de Aankoopgeschiedenis kun je filteren op jaar en maand om specifieke aankopen te identificeren. Als uit de Aankoopgeschiedenis blijkt dat je Apple een geldbedrag hebt betaald voor een App of dienst die niet van Apple zelf is dan kan je meedoen met de claim.

Alle betalingen die zijn weergegeven in jouw aankoopgeschiedenis zijn relevant voor de voorgestelde claim, met uitzondering van:

  • Aankopen van eigen apps van Apple; en
  • Betalingen voor of binnen Apple-apps (bv. betalingen binnen de app “Boeken”).

 

Google Play Store

Om te controleren of jij relevante aankopen hebt gedaan in de (Nederlandse) Google Play Store log je in op je Google-account en kijk je bij “Betalingen & abonnementen”. Onder “Aankopen” en “Abonnementen” kun je zien welke aankopen je hebt gedaan en welke abonnementen je hebt afgesloten. Als hieruit blijkt dat je Google een geldbedrag hebt betaald voor een App of dienst die niet van Google zelf is dan kan je meedoen met de claim.

Alle betalingen die zijn weergegeven in jouw aankoopgeschiedenis zijn relevant voor de voorgestelde claim, met uitzondering van:

   • Aankopen van eigen apps van Google; en
   • Betalingen voor of binnen Google-apps.
Wat is een collectieve actie?2023-03-23T07:55:31+00:00

Een collectieve actie is een procedure waarbij ten behoeve van een groep personen een collectieve schadevergoeding wordt geëist van de partij die de schade heeft veroorzaakt. In een collectieve actie komt een belangenorganisatie, zoals de Stichting ASC, op voor jouw belangen. Deze belangenorganisatie eist dan een schadevergoeding voor iedereen die schade geleden heeft. Dit kan een oplossing zijn wanneer je alleen niet over de middelen beschikt om een zaak tegen een groot bedrijf zoals Apple of Google te starten.

 

In een collectieve actie stelt de rechter in één uitspraak vast of de aangesproken partij aansprakelijk is en wat de schade is. De uitspraak van de rechter is bindend voor alle slachtoffers, behalve voor degenen die vooraf hebben laten weten niet mee te doen.

Is de Stichting app stores claims tegen Apple/Google?2023-03-23T07:55:54+00:00

Nee. Stichting ASC wil dat Apple en Google zich aan de regels houden en geen misbruik maken van hun machtspositie. In een tijdperk waarin bedrijven en consumenten steeds meer gebruik maken van digitale platforms en apps, is het des te belangrijker dat zij eerlijk worden behandeld. Stichting ASC wil Apple en Google op hun verantwoordelijkheid wijzen en duidelijk maken dat als zij niet eerlijk handelen er consequenties zijn.

Hebben jullie een privacyverklaring?2023-03-23T07:56:19+00:00

Ja. Deze kan je hier vinden.

Hoe kom ik met jullie in contact?2023-03-23T07:56:38+00:00

Je kan ons mailen op info@stichtingappstoresclaims.nl.

Over de claim (Apple)

Waar beschuldigen jullie Apple van?2023-03-23T07:57:05+00:00

Apple heeft het mededingingsrecht geschonden door misbruik te maken van haar machtspositie door de markt voor de distributie van apps aan gebruikers van iOS-apparaten en de markt voor de verwerking van betalingen af te schermen. Daarnaast rekent ze voor haar dienstverlening een buitensporige commissie; meestal gaat het om een commissie van maar liefst 30%. Dit heeft geleid tot schade voor de gebruikers van de Apple App Store.

Wie kan deelnemen?2023-03-23T07:57:20+00:00
 • Iedereen die in de Nederlandse versie van de Apple App Store tenminste één app heeft gekocht en/of digitale inhoud, diensten of abonnementen via een app heeft gekocht (met uitzondering van Apple apps) kan meedoen aan deze claim.
 • Het maakt dus niet uit of de aankopen zijn gedaan door een bedrijf of als consument.
Hoe kan ik deelnemen?2023-03-23T07:58:12+00:00

Je kan je aansluiten bij onze actie via het formulier op deze website. Dit is belangrijk voor ons, omdat we in de rechtszaal willen aantonen dat veel Apple-gebruikers het met onze collectieve actie eens zijn. Wanneer je je aansluit, kun jij in de toekomst gevraagd worden met ons mee te denken over de zaak, bijvoorbeeld wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden

Wat valt onder in-app aankopen?2023-03-23T07:58:26+00:00
 • Bij in-app-aankopen gaat het om betaalde aankopen van digitale inhoud of diensten die je op je iPhone of iPad binnen een app doet, met uitzondering van aankopen via apps van Apple zelf. Het kan daarbij gaan om eenmalige aankopen of om terugkerende aankopen (abonnementen).
 • Uitgesloten zijn:
  • i. de in-app-aankoop van realtime diensten tussen personen, bijvoorbeeld een taxirit die je via een app bestelt; of
  • ii. de in-app-aankoop van fysieke goederen of diensten die buiten de app zullen worden verbruikt, bijvoorbeeld boodschappen die je via een app bestelt en die bij je thuis worden afgeleverd.
 • Om te controleren of jij relevante aankopen hebt gedaan in de (Nederlandse) Apple App Store log je in op je App Store-account (ook bekend als je Apple ID) en kijk je bij “Aankoopgeschiedenis”. In de Aankoopgeschiedenis kun je filteren op jaar en maand om specifieke aankopen te identificeren. Als uit de Aankoopgeschiedenis blijkt dat je een geldbedrag hebt betaald voor een App of dienst die niet van Apple zelf is telt dit als (in-app) aankoop.
Kost deelname mij iets?2023-03-23T07:58:40+00:00

Nee, de rechtszaak wordt volledig gefinancierd door een externe financier. Hierdoor hoef jij zelf geen kosten te maken om mee te doen. Bij succes ontvangt de financier een vergoeding in de vorm van een percentage van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten). Wij proberen deze kosten eerst op Apple te verhalen. Alleen wanneer dit niet lukt wordt er maximaal 25% verrekend op het door jou te ontvangen schadebedrag.

Hoelang duurt de procedure en wanneer kan ik een schadevergoeding verwachten?2023-03-23T07:59:03+00:00

Bij dit soort grote procedures is de tijdslijn onvoorspelbaar, maar we verwachten dat de procedure enkele jaren zal duren. Over het algemeen geldt; hoe groter onze achterban, hoe beter onze positie om de procedure zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen en een schadevergoeding te realiseren. Je kan je aanmelden via het formulier op deze website.

Over de claim (Google)

Waar beschuldigen jullie Google van?2023-03-23T07:59:30+00:00

Google heeft het mededingingsrecht geschonden door misbruik te maken van haar machtspositie door de markt voor de distributie van apps aan gebruikers van Android-apparaten en de markt voor de verwerking van betalingen af te schermen. Daarnaast rekent ze voor haar dienstverlening een buitensporige commissie; meestal gaat het om een commissie van maar liefst 30%. Dit heeft geleid tot schade voor de gebruikers van de Google Play Store.

Wie kan deelnemen?2023-03-23T07:59:41+00:00
 • Iedereen die in de Nederlandse versie van de Google Play Store tenminste één app heeft gekocht en/of digitale inhoud, diensten of abonnementen via een app heeft gekocht (met uitzondering van Google apps) kan meedoen aan deze claim.
 • Het maakt dus niet uit of de aankopen zijn gedaan door een bedrijf of als consument.
Hoe kan ik deelnemen?2023-03-23T07:59:59+00:00

Je kan je aansluiten bij onze actie via het formulier op deze website. Dit is belangrijk voor ons, omdat we in de rechtszaal willen aantonen dat veel Android-gebruikers het met onze collectieve actie eens zijn. Wanneer je je aansluit, kun jij in de toekomst gevraagd worden met ons mee te denken over de zaak, bijvoorbeeld wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

Wat valt onder in-app-aankopen?2023-03-23T08:00:13+00:00
 • Bij in-app-aankopen gaat het om de betaalde aankopen van digitale inhoud of diensten die je op je Android smartphone of tablet via een app doet, met uitzondering van aankopen via een app van Google zelf. Het kan daarbij gaan om eenmalige aankopen of om terugkerende aankopen (abonnementen).
 • Uitgesloten zijn:
  • i. de in-app-aankoop van realtime diensten tussen personen, bijvoorbeeld een taxirit die je via een app bestelt; of
  • ii. de in-app-aankoop van fysieke goederen of diensten die buiten de app zullen worden verbruikt, bijvoorbeeld boodschappen die je via een app bestelt en die bij je thuis worden afgeleverd.
 • Om te controleren of jij relevante aankopen hebt gedaan in de (Nederlandse) Google Play Store log je in op je Google-account en kijk je bij “Betalingen & abonnementen”. Onder “Aankopen” en “Abonnementen” kun je zien welke aankopen je hebt gedaan en welke abonnementen je hebt afgesloten. Als hieruit blijkt dat je een geldbedrag hebt betaald voor een App of dienst die niet van Google zelf is telt dit als (in-app) aankoop.
Kost deelname mij iets?2023-03-23T08:00:27+00:00

Nee, de rechtszaak wordt volledig gefinancierd door een externe financier. Hierdoor hoef jij zelf geen kosten te maken om mee te doen. Bij succes ontvangt de financier een vergoeding in de vorm van een percentage van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten). Wij proberen deze kosten eerst op Google te verhalen. Alleen wanneer dit niet lukt wordt er maximaal 25% verrekend op het door jou te ontvangen schadebedrag.

Hoelang duurt de procedure en wanneer kan ik een schadevergoeding verwachten?2023-03-23T08:00:46+00:00

Bij dit soort grote procedures is de tijdslijn onvoorspelbaar, maar we verwachten dat de procedure enkele jaren zal duren. Over het algemeen geldt; hoe groter onze achterban, hoe beter onze positie om de procedure zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen en een schadevergoeding te realiseren. Je kan je aanmelden via het formulier op deze website.

Algemeen

Ik heb zowel gebruik gemaakt van de Apple App Store als de Google Play Store. Kan ik mij voor beide procedures aanmelden?2023-03-23T08:01:29+00:00

Ja, je kan je gelijktijdig voor beide procedures aanmelden door op het aanmeldformulier zowel de Apple App Store als de Google Play Store aan te vinken. Je hoeft dan maar één keer jezelf aan te melden om met beide procedures mee te doen.

Hoe kan ik mijn deelname aan de Apple/Google actie stoppen?2023-03-23T08:01:52+00:00

Je kan je deelname te allen tijde beëindigen. Een aanmelding kan binnen 14 dagen kosteloos worden herroepen. Daarna kan je altijd zonder opgaaf van redenen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Als je daarna (mede) dankzij de inspanningen van de Stichting enige schadevergoeding van Apple/Google ontvangt voor de gebeurtenissen en handelingen van Apple/Google zoals die in de collectieve actie(s) aan de orde worden gesteld, ben je ondanks de opzegging nog wel de overeengekomen kostenvergoeding verschuldigd.

Je kan herroepen of opzeggen door een e-mail te sturen naar: info@appstoresclaims.nl. Vermeld in die e-mail ook je naam en e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld. De Stichting verzendt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de herroeping of opzegging.

Organisatie

Wat zijn de taken van het bestuur?2024-03-08T09:46:27+00:00

De Stichting ASC wordt vertegenwoordigd door haar bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en de verwezenlijking van de op de statutaire doelstelling gerichte strategie.

Meer informatie over de bestuursleden kan je terugvinden op deze pagina.

Wat zijn de taken van de raad van toezicht?2023-03-23T08:02:51+00:00

Het toezicht op het beleid en de strategie van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting is opgedragen aan de raad van toezicht. Daarbij staat zij het bestuur met raad terzijde en oefent zij de controletaken uit die in de “Claimcode 2019” zijn omschreven.

Meer informatie over de leden van de raad van toezicht kan je terugvinden op deze pagina.

Wie helpt Stichting app stores claims bij de procedure?2023-03-23T08:03:18+00:00

De collectieve acties tegen Apple en Google worden gefinancierd door een externe procesfinancier.

De Stichting ASC heeft Rogier Meijer en Sander Timmerman van Hausfeld Advocaten ingeschakeld als advocaten die de collectieve acties zullen voeren.

Financieel

Hoe wordt Stichting app stores claims gefinancierd?2023-03-23T08:04:03+00:00

Als stichting hebben wij geen commercieel doel. Wij vragen ook geen bijdrage van gebruikers vooraf.
Het onderzoeken en voorbereiden van een collectieve actie kost veel tijd en kapitaal. Zeker wanneer een juridische procedure wordt gestart. Om de procedures tegen Apple en Google zonder bijdrage en risico voor jou als gebruiker mogelijk te maken, heeft de Stichting ASC een externe financier ingeschakeld. Bij succes ontvangt de financier een vergoeding in de vorm van een percentage van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten). Wij proberen eerst alle kosten op Apple en Google te verhalen. Mocht dit niet lukken dan wordt maximaal 25% in mindering gebracht op het te ontvangen schadebedrag.

De externe financier is eigendom van fondsen en beheerde rekeningen die uiteindelijk worden beheerd door ondernemingen verbonden aan Fortress Investment Group LLC. De Fortress groep heeft haar hoofdkwartier in New York. Fortress is een gerenommeerde procesfinancier in binnen- en buitenland.

Wordt Stichting app stores claims bestuurd door vrijwilligers?2024-03-08T09:47:02+00:00

De bestuursleden en de leden van de raad van toezicht van de Stichting ASC ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding is in lijn met wat gebruikelijk is bij andere non-profit organisaties. De vergoeding voor de bestuurders is te vinden in het claim code compliance document.

Go to Top