Beste deelnemer

Je hebt je een tijdje geleden aangemeld bij de Stichting app stores claims. Samen met jou willen we opkomen voor de belangen van miljoenen Nederlanders die jarenlang teveel hebben betaald voor apps die ze kochten via de Apple App Store en de Google Play Store (nu Google Play).

We zijn actief bezig om via de rechter Google en Apple ertoe te bewegen jouw te veel betaalde geld terug te betalen. We zijn er nog niet, maar we hebben een aantal mooie successen behaald.

Hierbij een samenvatting van de recente ontwikkelingen in de zaak tegen Google.


POSITIEVE UITSPRAAK
Goed nieuws! De rechtbank in Amsterdam heeft een voor ons gunstig tussenvonnis uitgesproken. De rechtbank heeft onder andere bepaald dat de Nederlandse rechter bevoegd is om deze zaak te behandelen, specifiek voor schade geleden in Nederland.

TOEPASSING WAMCA
De Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA) is volgens de rechter van toepassing. Dit betekent dat onze groepsvordering tegen Google volgens deze wet behandeld wordt, wat belangrijk is voor het collectief aanpakken van de zaak.


ONTVANKELIJKHEID
De rechtbank overweegt nog of we aan alle voorwaarden voldoen om de zaak te mogen voeren. Dit omvat onze representativiteit, financiële mogelijkheden, het niet nastreven van winst, en onze pogingen tot een schikking.

Schikking: We hebben volgens de rechter genoeg gedaan om een schikking te bereiken, ook al heeft Google niet ingestemd.
Representativiteit: We hebben voldoende deelnemers om onze claim te ondersteunen. De rechtbank vraagt ons wel om te bevestigen dat er geen dubbeltellingen tussen de deelnemers zitten.
Financiële Kwesties: Er zijn geen twijfels over ons non-profit karakter. De rechtbank wil wel meer inzicht in onze financiering.


WHAT’S NEXT
Wij moeten voor een bepaalde datum documentatie aanleveren over onze deelnemers en onze financiering. Google krijgt daarna de kans om hierop te reageren.

Als je zin hebt om de volledige uitspraak van de rechter te lezen, dan vind je die www.rechtspraak.nl

Meer informatie over de zaken tegen Apple en Google vind je op onze https://appstoresclaims.nl/

Stichting App Store Claims